Internationella kvinnodagen 2023

08.03.2023

Så sitter jag då vid datorn igen. Det är några dagar sedan sist då tröttheten varit stor. Nu har vi haft begravningen av min svärfar och den blev precis så fin och hoppfull som vi ville att den skulle vara. Jag har tänkt att tröttheten beror på det och säkerligen finns det med men en förkylning har också bestämt sig för att hälsa på. Ja, ja det är ju en småsak och går över. Att begravningen blev så fin är jag tacksam för, det ger en känsla av lugn och frid. Min fina svärfar och min mans far som var så snäll, vänlig och inkluderande. Alla var välkomna och lika mycker värda. Hudfärg, sexuell läggning, nationalitet hade ingen betydelse och han var en sann feminist. Vi fick höra på begravningen att om fler varit som min svärfar skulle världen varit en bättre plats. 

Detta för mig osökt in på internationella kvinnodagen. Dagen som instiftades 1910 och antogs i FN med en resolution 1977 och en rekomendation om ett allmänt firande av denna dag världen över. Det är förunderligt eller kanske snarare gräsligt att vi inte kommit längre när det gäller jämställdhet 2023. 

Aristofanes skapade en komedi, Lysistrates, för 2434 år sedan som handlade om att kvinnor bojkottade sex med alla män tills dess att kriget mella Athen och Sparta stoppades. I komedin lyckades kvinnorna, men tyvärr vet vi ju hur verkligheten ser ut. Dock, redan då ett hett ämne om den ojämlika makten mella kvinnor och män. 

Jean dÀrc ytterliggare en kvinna som stod på barikaderna för att få slut på hundraårskriget mellan Frankrike och England. Hon blev, efter en lyckad strid som hon lett, tillfångatagen och dömd av engelsmännen till att brännas på bål för kätteri och häxeri. I dag är hon Frankrikes nationalhelgon. 

Världen är och har varit full av kvinnor som slagits för att vi ska få samma villkor och rättigheter som männen om än många av dem är i skymundan. Det är ju som bekant oftast männens historia som skrivs ned och lyfts. Det finns en bok som Marika Eriksson skrivit som heter "Kvinnorna bakom 50 historiska händelser" som ger lite ljus över kvinnors betydelse genom seklerna. Läs den gärna. 

Att denna dag behövs, ja den behövs 365 dagar om året, har ju blivit väldigt tydligt just nu genom två saker: 

1. "Snippa domen" där en man frikändes från våldtäkt av barn p.g.a. att domarna inte visste vad ordet snippa stod för när en 10 årig flicka använde ordet. Hur långt in hade han stoppat sitt finger i flickans snippa? Ja vad har det för betydelse? En mans fingrar eller något annat ska ALDRIG vara inne i en flickas snippa!!!! Det är en så fullständigt absurd dom att jag kräks. 

2. Skilsmässorna i Sverige har minskat. Ja men är inte det bra då? Nja, inte när det beror på att kvinnorna inte kan skilja sig p.g.a. ekonomin. Kvinnor är fortfarande hemma mer med barn än män. De vabbar oftare. De arbetar oftare än män inom vård och omsorg vilket också gör dem sjuka oftare och deras kroppar slits ut. Allt detta gör att de får sämre inkomst, förutom att det är låglöneyrken,  vilket ger låg sjukpenning och i ett senare skede låg pension. I den undersökning som gjorts var det just ekonomin som var orsaken till att man inte skiljde sig trots ett dåligt förhållande. Detta innebär ju att vi kvinnor fortfarande 2023 är ägda av männen! Vi är underordnade ett system som än i dag inte tycks vilja göra kvinnan fri i den bemärkelsen att hon kan leva ett liv utan man som försörjer henne om hon vill. Ett steg i rätt riktning på detta vore att införa samhällslön i mitt huvud och att sätta ett tak på hur mycket marknaden ska kunna sko sig på sin arbetskraft och varor. Först då börjar vi kunna skönja någon sorts jämlikhet värd namnet. Så kampen känns evig och vi måste fortsätta kämpa. Inget kan tas förgivet.  Varför män runt om vår jord vill trycka ned och ha makt över kvinnor är för mig en gåta. Vi behöver ju varandra och både kvinna och man behövs för att mänskligheten skall leva vidare. Redan i 1 Mosebok 1:27 kan vi läsa: Gud skapade människan till sin avbild, till man och kvinna skapade han henne. Läs den meningen några gånger. Det har jag gjort och det blir ju att vi är egentligen inte människa utan varandras egenskaper tillsammans och jag pratar nu inte om äktenskap. Så trots dessa uråldriga kunskaper är vi fortfarande där vi är 2023. Jo vi behöver fortfarande höja våra röster. 

Så höj din röst du kvinna! Ni män som ser och förstår den skevhet som finns och den ojämlikhet som råder- SKRIK och hjälp till att bygga en bättre värld. Och du, sprid kärlek! 


Bilder:  1. Release me - oljemålning  2. Mamma är lik sin mamma - akvarell  3. Kyrie - akvarell  4. Foto på boken Kvinnorna bakom 50 historiska händelser av Marika Eriksson