Integritetspolicy 

Jag värnar om din personliga integritet. jag strävar därför efter att alltid skydda de personuppgifter jag behandlar på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd.

I denna integritetspolicy ger jag dig information om allmänna bestämmelser mm när du beställer något via min hemsida och webbshop.,

Genom att använda min webbplats och registrera dig på denna samtycker du till nedanstående integritetspolicy.

Jag som äger denna hemsida, Konst av Marie och Webbshopen heter Marie Larsson och jag har en registrerad enskild firma och mitt organisationsnummer är 580814-0106. Du som beställer varor i webbshopen eller beställer en tavla genom att kontakta mig via e-post eller kontakformulär på hemsidan, du hittar min adress mm under rubriken kontakt.


Personuppgiftspolicy GDPR (The General Data Protection Regulation) 


Inledning, definitioner mm


1. Jag Marie Larsson är personuppgiftsansvarig, i enlighet med GDPR för denna webbshop och hemsida 

2. Kontaktuppgifterna för mig som personuppgiftsansvarig är:  

e-mail: konstigamarie@gmail.com 

tel.:  +4670-520 1240

Se även under kontakinformation på denna hemsida.

Genom att du använder denna webplats och beställer via min hemsida samtycker du  till att jag samlar information och sparar information för att vårt avtal  i samband med att du beställer en tavla eller annan vara via denna webbplats ska vara möjligt.

3. Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person eller företag, som blir kund hos mig i samband med köp eller förfrågan till mig angånde varor i min webbshop.

Källan till personuppgifter

1. Jag som  personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter som erhållits med samtycke från  dig som kund och samlas genom att du registrerar dig för att köpa  en vara eller förfrågan och fyller i den elektroniska order som skapats i webbshopen,  i frågeformulär eller i ett vanligt e-postmeddelande eller i ett brev till min adress. 

2. Jag som personuppgiftsansvarig behandlar endast identifierings- och kontaktuppgifter  från dig som kund och köpare som är nödvändiga för att jag ska kunna hantera din order och att vårt avtal om köp ska kunna fullföljas.

3. Jag som personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter för frakt och redovisning och för nödvändig kommunikation mellan oss avtalsslutande parter under den tid som krävs enligt lag. Personuppgifter kommer inte att offentliggöras och kommer inte att överföras till andra länder. Informationen om dig får heller inte säljas eller delas om det inte finns en rättslig anledning.

Syftet med databehandling

Jag som personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter som kund för följande ändamål:

1. Registrering på hemsidan  så att vårt avtal kan fullföljas.

2. För uppfyllande av den elektroniska beställning som skapats av kunden (namn, adress, e-post, telefonnummer);

3. Så  lagar och förordningar som härrör från distanshandel och webbshopen mellan dig som kund och mig som säljare och personuppgiftsansvarig;

4. Personuppgifter är nödvändiga för att vårt avtal om köp kan fullföljas. Avtal kan inte ingås utan personuppgifter.

Varaktigheten för lagring av personuppgifter

1. Jag som personuppgiftsansvarig lagrar personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de rättigheter och skyldigheter som följer av vårt avtal om köp mellan mig och dig som kund på min hemsida och webbshop. 

2. Jag som personuppgiftsansvarig måste radera alla personuppgifter efter utgången av den period som krävs för lagring av personuppgifter.

Mottagare och personuppgiftsansvarig av personuppgifter

Tredje part som behandlar personuppgifter hos Kunden är underleverantörer av Personuppgiftsansvarig. Tjänsterna hos dessa underleverantörer är oumbärliga för att vårt avtal ska kunna genomföras, för att köpa och bearbeta den elektroniska ordern mellan  mig som personuppgiftsansvarig och dig som kund på min hemsida och webbshop.

Underleverantörerna av Personuppgiftsansvarig är:

  • Webnode AG (e-shop system);
  • Fraktbolag;
  • Google Analytics (webbplatsanalys);

Kundens rättigheter

I enlighet GDPR och andra lagar och förordningar i Sverige har du som kund på min webbplats följande rättigheter:

1. rätten till tillgång till personuppgifter;

2. rätten till rättelse av personuppgifter;

3. rätten att radera personuppgifter;

4. rätten att invända sig mot behandling av personuppgifter;

5. rätten till dataöverförbarhet;

6. rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter skriftligen eller via e-post skickat till: konstigamarie@gmail.com.

7. rätten att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten vid misstänkt brott mot förordningen.

Säkerhet för personuppgifter

1. Jag som personuppgiftsansvarig säkerställer att alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter hos mig som kund.

2. Jag som personuppgiftsansvarig har vidtagit tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa datalagringsutrymmen, i synnerhet säkra tillgång till datorn med ett lösenord, använda antivirusprogram och utföra regelbundet underhåll av datorerna.

Slutbestämmelser

1. Genom att  du placera en elektronisk order på  min webbplats bekräftar  du som kund att du blivit informerad om alla villkoren för personuppgifter och accepterar dem i sin helhet;

2. Du som kund accepterar dessa regler genom att kryssa i kryssrutan i order inköpsformulär. Eller i samband vid beställning via min e-postadress.

3.  Jag som personuppgiftsansvarig kan när som helst uppdatera dessa regler. Ny, uppdaterad version måste publiceras på min hemsida.

Reglerna träder i kraft den  2020-09-12. Har reviderats  2020-09-27.